Grønnmat tar sommerferie uke 29-30-31. Bestillinger som blir lagt inn i nettbutikken i disse ukene vil bli levert uke 32.
Siste åpningsdag i butikken blir fredag 14. juli.